Dette websted bruger cookies, som er afgørende for optimal drift af dette websted. Vi bruger flere cookies til at understøtte valgfrie funktioner i stedet eller til at indsamle anonyme brugsstatistikker til forbedring af dette websted. Mere information

ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER


I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver vi, hvordan Medtronic beskytter og behandler de oplysninger, som vi indsamler om dig.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gyldig fra og med den dato, der er anført til sidst.
Når du bruger denne hjemmeside, betyder det, at du accepterer den nyeste udgave af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bedes læse vores vilkår for anvendelse [link her] for at få en forståelse for de generelle regler, der gælder for din brug af vores websteder.
Medtronic vil til hver en tid behandle personlige oplysninger:

 • sikkert, fortroligt og hæderligt,
 • korrekt, i henhold til vore egne erklæringer
 • lovligt, i henhold til gældende love, direktiver, forskrifter og principper for databeskyttelse.


Når vi bruger ordene vi eller vores, mener vi den Medtronic-enhed, hvis navn er anført til sidst i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvornår gælder reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger?

Reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger gælder, når vi indsamler og behandler personlige oplysninger fra identificerbare personer. Når vi bruger ordene “du”, “mig”, og “jeg” i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, mener vi derfor den person, hvis personlige oplysninger vi indsamler og behandler.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke, når vi behandler oplysninger:

om vores medarbejdere i forbindelse med deres ansættelsesforhold hos os
hvor vi har angivet andre fraskrivelsesklausuler, regler, vilkår for anvendelse eller andre vilkår, der indikerer, at disse regler ikke er gældende, eller at andre regler eller andre vilkår er gældende
der ikke identificerer dig som enkeltperson, herunder personlige oplysninger (defineres nedenfor) som vi har afidentificeret, så de ikke længere kan bruges til at identificere dig.

Hvad menes der med databehandling?

Databehandling indebærer al håndtering af personlige oplysninger, hvad enten det sker automatisk eller ej, herunder indsamling, brug, udlevering, tilpasning, ændring, rettelse, indhentning, kombinering, blokering, sletning, overførsel, ødelæggelse, registrering, organisering, lagring og brug af personlige oplysninger.

Hvad menes der med personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er oplysninger, der gælder dig, og som vi kan bruge til at identificere dig personligt, for eksempel din/dit:

 • navn
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse
 • fødselsdato
 • adresse
 • personnummer
 • kontonummer
 • al anden information, der identificerer eller kan identificere dig, og vedrører dig


Visse personlige oplysninger er følsomme oplysninger. Følsomme oplysninger defineres nedenfor. Når vi bruger udtrykket personlige oplysninger i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, omfatter det også følsomme oplysninger, medmindre vi specifikt angiver det modsatte.

Hvornår og hvordan indsamler Medtronic personlige oplysninger?

Medtronic kan indsamle personlige oplysninger på flere forskellige måder. F.eks.:

Nogle steder på vores websted vil du blive bedt om at sende os personlige oplysninger om dig selv. Det kan for eksempel være ved at udfylde et registreringsskema, et spørgeskema eller en e-mailformular. Du kan også vælge at gøre det muligt for os at gøre dine besøg på vores websted mere personlige. Gør du det, beder vi dig om visse personlige oplysninger, der kan øge dit udbytte af dine besøg på vores websted. Når disse oplysninger kombineres med ikke-personlige oplysninger, som vi indsamler via cookies (defineret herunder), kan vi se, at du har besøgt vores websted før.
Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig, når du kontakter os for at få oplysninger om produkter, services eller andet.
Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig, når vi indgår i kommercielle transaktioner med vores kunder, forhandlere og andre forretningsforbindelser.

Vil Medtronic indsamle eller behandle følsomme oplysninger anderledes end andre personlige oplysninger?

Medtronic indsamler og behandler kun følsomme oplysninger med din godkendelse eller hvor Medtronic ifølge lovgivningen har ret til det:

til formål, som du har givet din udtrykkelige tilladelse til
for at beskytte dine vigtige interesser i de tilfælde, hvor du ikke kan give din udtrykkelige tilladelse, eller en sådan tilladelse ikke kan indhentes på rimelig vis
hvor informationsbehandling er nødvendig til understøttelse af medicinsk forebyggelse, lægefaglig diagnosticering, tilvejebringelse af pleje eller behandling eller sundhedsmæssig administration, og i alle tilfælde kun som instrueret af en læge eller andet sundhedspersonale, og underlagt tavshedspligt, eller
for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav

For eksempel:

Vi kan indsamle følsomme oplysninger om patienter fra eller på vegne af vores kunder, forhandlere eller andre forretningsforbindelser, når vi leverer behandling eller teknisk support til vores produkter eller services til dig
Vi kan indsamle følsomme oplysninger om dig, når du sender os feedback vedrørende vores produkter og services
Vi kan indsamle følsomme oplysninger, der kræves af FDA i USA, europæiske og andre myndigheder for at garantere sikker og effektiv brug af vores produkter og services
Vi kan indsamle følsomme oplysninger om deltagere i kliniske forsøg, undersøgelser og andre forskningsaktiviteter
Vi kan indsamle følsomme oplysninger direkte fra dig, når du giver os sådanne oplysninger.
 

Vil Medtronic nogensinde bruge personlige oplysninger til at kontakte mig i forbindelse med markedsføring?

Vi kan af og til kontakte dig personligt, via e-mail, fax, post eller telefon for at give dig information om projekter, produkter, services og indhold, der kan have din interesse, medmindre du meddeler os, at du ikke ønsker at blive kontaktet i forbindelse med markedsføring eller markedsundersøgelser, eller efter at vi har fået din godkendelse, hvis dette kræves.

Hvad sker der, hvis jeg ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Medtronic?

Hvis du ikke længere ønsker, at vi kontakter dig med markedsføringsmateriale eller markedsundersøgelser, eller hvis du ønsker at stoppe behandlingen af dine personlige oplysninger på anden vis, kan du kontakte os [link til kontaktformular] som beskrevet sidst i denne erklæring for at give os besked om, hvilken type meddelelser du ikke længere ønsker at modtage.

Deler Medtronic nogensinde personlige oplysninger med tredjeparter?

Dine personlige data kan blive overført til og behandlet af andre enheder i Medtronic-gruppen, som kan være placeret i lande uden for EU og Schweiz, hvor der gælder tilsvarende databeskyttelseslove. I sådanne tilfælde vil vi træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige data behandles i overensstemmelse med principperne i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og under overholdelse af gældende EU-lovgivning og beskyttelse af personlige oplysninger.

Medtronic deler ikke personlige oplysninger med en uvedkommende tredjepart uden din tilladelse, undtagen som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

I forbindelse med almindelige forretningsaktiviteter deler vi visse personlige oplysninger med virksomheder, som vi hyrer til at udføre services eller funktioner på vores vegne. Vi kan f.eks. bruge forskellige forhandlere eller leverandører til at levere vores produkter. I sådanne tilfælde stiller vi bestemte oplysninger til rådighed for forhandleren eller leverandøren, såsom dit navn og adresse, således at de kan behandle din bestilling. I alle de tilfælde, hvor vi deler dine personlige oplysninger med tredjeparter, kræver vi af sådanne tredjeparter, at de accepterer at behandle disse i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og udelukkende bruge dem til det aftalte formål.

Vi hverken sælger, udveksler eller offentliggør dine personlige oplysninger, medmindre det sker i forbindelse med et virksomhedssalg, en fusion, opløsning eller overtagelse.

Vi kan være juridisk forpligtede til at udlevere personlige oplysninger som følge af en retskendelse, stævning, ransagningskendelse, lov eller forskrift. Vi kan samarbejde med retshåndhævende myndigheder i efterforskningen og retsforfølgelsen af besøgende på webstedet, der bryder vores regler, eller hvis handlinger er skadelige for andre besøgende (eller ulovlige).

Vi kan udlevere dine personlige oplysninger til tredjeparter

hvis dette er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af dine vigtige interesser
for at beskytte vore databasers eller dette websteds sikkerhed eller integritet, eller
for at tage forholdsregler til beskyttelse mod søgsmål, for at håndhæve denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller for at overholde love, forskrifter, retskendelser eller andre juridiske forpligtelser

Vil Medtronic nogensinde overføre personlige oplysninger om mig til andre lande end det land, jeg bor i?

Medtronic kan videregive eller overføre oplysninger til yderligere behandling fra det land, hvori oplysningerne er indsamlet, til ethvert land eller område inden for EØS og Schweiz samt til ethvert andet land, der ifølge EU yder tilstrækkelig beskyttelse af personlige oplysninger. Medtronic vil kun gøre dette i henhold til de formål, til hvilke dine personlige data oprindeligt blev indsamlet eller til formål, som du har givet tilladelse til. Vi overfører kun oplysninger til andre områder, end de ovenfor nævnte, hvis:

 • overførslen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem dig og Medtronic eller for at iværksætte tiltag på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt
 • du giver tilladelse til overførsle
 • dataene bliver tilstrækkeligt beskyttet i det andet land, gennem kontrakt eller anden beskyttelse, eller
 • overførslen er nødvendig til beskyttelse af dine vigtige interesser.

Hvad sker der, hvis erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger ændres?

Vi kan fra tid til anden opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis vi finder det relevant. Du vil altid kunne finde den gældende version på det websted, hvor du har set eller hentet den. Vi opfordrer dig til at gennemse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hver gang du besøger et af vores websteder.

Hvad med sikkerheden omkring de personlige oplysninger?

Vi anvender rimelige fysiske, administrative og tekniske sikkerhedssystemer for at beskytte de personlige oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, udlevering, ændring eller ødelæggelse. Vi begrænser desuden adgangen til de personlige oplysninger til de medarbejdere og leverandører, der skal bruge disse oplysninger til at udføre deres arbejdsopgaver. Du skal dog huske på, at ingen internetoverførsel er 100 % sikker eller fejlfri. Det gælder især e-mails sendt til eller fra os. Sådanne meddelelser er ikke nødvendigvis sikre, og du bør nøje vurdere, hvilken slags oplysninger du sender til os via e-mail.

Hvor længe opbevarer Medtronic mine personlige oplysninger?


Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. I mange tilfælde skal personlige oplysninger opbevares i ganske lange perioder, således at de er tilgængelige, hvis og når der måtte opstå spørgsmål eller tvister. Arkiveringstiden afgøres individuelt for alle indsamlede personlige oplysninger, og man tager højde for de til enhver tid gældende krav og behovet for at destruere forældede, ubrugte oplysninger ved første rimelige anledning.
Vi behandler dine personlige oplysninger i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, så længe vi opbevarer dem.

Findes der yderligere regler for beskyttelse af personlige oplysninger i forhold til Medtronics websteder?


Links. Vores websteder kan indeholde links til websteder, der drives af andre. Vi stiller disse links til rådighed for at gøre det lettere for dig, men vi hverken undersøger, kontrollerer eller overvåger beskyttelsen af personlige oplysninger på websteder, der drives af andre. Vi er ikke ansvarlige for funktionaliteten af websteder, der drives af tredjeparter, ej heller for dine forretningsmæssige aktiviteter med dem.

Vores websteder kan også indeholde links til andre websteder, der drives af Medtronic. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for websteder tilhørende Medtronics selskaber i Europa, og der kan være mindre variationer i denne erklæring, som den fremgår i lande uden for Europa. Vi anbefaler derfor, at du altid læser webstedets gældende regler for beskyttelse af personlige oplysninger, når du følger et link fra dette websted til et andet websted, også selv om det er et websted, der drives af Medtronic.

Medtronics brug af cookies

If we decide to make a significant change to this Statement of Privacy Principles, we will describe any major changes in this section of the Statement. You can always find the most current copy of this Statement and its history on the website for your country, or contact us at the address below.

Dine databeskyttelsesrettigheder

I henhold til direktiv 95/46/EF har du ret til:

at få oplyst, hvordan dine personlige data behandles, herunder den registeransvarliges og dennes repræsentants identitet, formålet med behandlingen, modtagerne eller kategorierne af modtagere af dataene,
at få adgang uden omkostninger til dine personlige data, til at korrigere, fjerne eller blokere ukorrekte data om dig selv, og
at modsætte dig behandling af dine data med henblik på direkte markedsføring.

Sådan kontakter du Medtronic

Vi bestræber os på sikre, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte. Hvis du nogensinde skulle bemærke, at oplysningerne ikke er fuldstændige, nøjagtige eller opdaterede, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder som beskrevet herover, skal du kontakte os på:

Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

Adresse og kontaktoplysninger:

rs.globalprivacyandsecurityincidenthotline@medtronic.com


Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev sidst opdateret den 12. marts 2015

How long will Medtronic maintain my personal information?

We will not keep information for any longer than is required. In many cases, personal information must be kept for considerable periods of time in order to make it available as and when questions or disputes arise. Retention periods will be determined for each personal information that is collected, bearing in mind the requirements applicable to the situation and the need to destroy outdated, unused information at the earliest reasonable opportunity.
We will continue to treat your personal information in accordance with this Statement of Privacy Principles so long as we retain it.

Are there any additional privacy principles relating to Medtronic web sites?

Links. Our web sites may contain links to web sites operated by other parties. We provide the links for your convenience, but we do not review, control, or monitor the privacy practices of web sites operated by others. We are not responsible for the performance of web sites operated by third parties or for your business dealings with them.

Our web sites also may contain links to other web sites operated by Medtronic. This Statement of Privacy Principles applies only to web sites for Medtronic companies located in Europe, and there may be slight variations in the Statement as posted in specific countries in Europe. Therefore, whenever you follow a link from this web site to another web site, even to another site operated by Medtronic, we recommend that you review that web site's privacy practices.
We will continue to treat your personal information in accordance with this Statement of Privacy Principles so long as we retain it.

Cookies

Medtronic may use cookies on its web sites. Cookies are text files we place in the browser files of your computer when you visit. The cookies may be stored on your computer's hard drive. The information that we collect using cookies is non-personal information. You are always free to decline our cookies if your browser permits, but some parts of our web sites may not work properly for you if you do so. We will not allow third parties to place cookies on our web sites.

How to contact Medtronic

We strive to keep our records of your information accurate. If you ever notice that your information is not complete, accurate or current, or if you have questions or comments about this Statement of Privacy Principles, please contact us at:

Medtronic Limited
Building 9
Croxley Green Business Park
Hatters Lane
Watford
Hertfordshire
WD18 8WW

 

Version: September 2013