Dette websted bruger cookies, som er afgørende for optimal drift af dette websted. Vi bruger flere cookies til at understøtte valgfrie funktioner i stedet eller til at indsamle anonyme brugsstatistikker til forbedring af dette websted. Mere information

Jens bruger
sin mobil
til at kontrollere sit
sensorglukoseniveau

John bruger sin overvågningsapp til at kontrollere sine blodsukkerniveauer

OM CGM
Hvad er kontinuerlig glukosemonitorering?

Kontinuerlig glukosemonitorering lader dig følge dit glukoseniveau konstant, samt følge tendenser og mønstre. Det kræver lidt tilbehør, en Enlite sensor og en sender, der måler dit interstitielle glukose hver 5. minut. Du får 288 målinger hver dag sammenlignet med ca. 6-10 målinger, når du bruger en traditionel fingerprikmåling. Det største fordel er, at du ikke behøver at måle dit blodsukker flere gange, end du er vant til, men får mange flere oplysninger.

Endnu vigtigere er det, at Guardian Connect hjælper dig med at se tendenser i dit glukoseniveau. Du kan se dine glukoseværdier, og se om værdierne er på vej op eller nedog derfor har du mulighed for at forudse hypo- og hypertilstande. Du kan også skræddersy advarsler om hypo- eller hypertilstande, så du får en chance for at reagere, før de opstår. Med en almindelig blodsukkermåling kunne du tro, at alt er fint, når du ser værdien 6 mmol/l på skærmen. Men falder dit blodsukker meget hurtigt, kan du opleve en hypoglykæmi få minutter efter kontrollen. Medtronics Guardian Connect er det bedste redskab til at hjælpe dig med konstant overvågning af dine sensorglukoseværdier.

DELE I KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING

DELE I APPEN TIL KONTINUERLIG OVERVÅGNING AF DIT BLODSUKKER

HVORDAN VIRKER KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING?

Medtronics kontinuerlige glukosemonitorering virker med en Enlite sensor, der udskiftes hver 6. dag, og en sender.

Medtronics Enlite-sensor består af en tynd bøjelig elektrode, der sættes ind lige under din hud. Du kan ikke føle sensoren, når den først er på plads. Elektroden er i konstant kontakt med din interstitielle væske. En kemisk reaktion mellem glukose og eletrodematerialet får sensoren til at måle dit glukoseniveau hele tiden. En lille sender, der er sluttet til sensoren, sender oplysningerne til din mobiltelefon via Bluetooth.

Fordi sensoren måler glukosen i den interstitielle væske og ikke direkte i blodet, opstår der en fysiologisk forsinkelse på ca. 7 minutter, fordi glukosen skal bevæge sig fra blodet og over i den interstitielle væske. Du skal derfor forvente, at målingen fra din fingerpriktest og målingen fra Guardian Connect kan afvige.